Sunday, May 8, 2011

Yesterday - "Limits of jurisdiction" @ Färgfabriken

Yesterday we visited the opening of Daniel Knorr's exhibition and the artwork was just a grande hall filled with white pillars close to each other; like a forest. As you can see in the picture below the artist is in the process of creating.

Igår besökte vi invigningen av Daniel Knorrs utställning på Färgfabriken och själva konstverket var udda nog en majestätisk vitmålad sal fylld med pelare som stod tätt inpå varandra i en "industriskog". Ni kan se en del av den stora salen på bilden nedan där Knorr arbetar med att placera kolonnerna.

Bild: DN Kultur

No comments: